Inscripció

Presentació de la sol·licitud del 7 al 21 de març de 2022 (ambdós inclosos).

A la web del Consorci d’Educació trobareu tota la informació relacionada amb el procés de preinscripció i matrícula. 

A més, podeu visualitzar aquest vídeo amb les instruccions molt clares i detallades.

Del   de 2022 (ambdós inclosos)

Un cop sortint les llistes definitives d’admesos, des de l’escola, ens posarem en contacte amb les famílies per la gestió de la matrícula.