Projecte pedagògic

Presentació

L’escola Gaia és una escola pública de recent creació que comença el seu quart any de vida. Som escola no directiva i posem la mirada en l’infant com a protagonista del seu procés d’aprenentatge. Volem donar resposta a la diversitat i oferir camins diversos perquè l’infant pugui construir el seu propi aprenentatge a partir del joc, l’exploració, l’autoconeixement i la relació amb la resta de persones de la comunitat educativa.

L’escola s’organitza mitjançant ambients d’aprenentatge amb propostes pensades per experimentar, descobrir i despertar l’interès dels nens i les nenes, tenint en compte les diferents maneres d’aprendre (propostes manipulatives, sensorials, artístiques…) Els infants poden accedir de manera autònoma, respectant els ritmes i interessos individuals.

En el nostre dia a dia, el creixement personal de l’infant, es nodreix també de les estones que es comparteixen en grup afavorint sempre un clima relaxat, acollidor i segur.

Acompanyem els infants des del respecte i amb una mirada amorosa, fent valdre la seva llibertat en la manera de fer, i establint al mateix temps els límits necessaris per a sentir-se protegits. És així com pensem que es genera l’entorn adequat per a poder accedir a un aprenentatge significatiu.

Formació

“En cap moment estem sols, l’acció individual és il·lusòria”
Alejandro Jodorowsky

Entenem la formació continuada de tot l’equip Pedagògic (equip de mestres i equip del migdia) com una font de creixement, de comunicació  i de cura cap a l’escola que volem. Aquestes s’entenen com el punt de partida, d’un treball que volem que continuï i que formi part del que respira la nostra manera d’entendre l’educació (infants i adults).

Decidim començar la nostra formació de la mà de la Pedagogia Sistèmica. Una formació des d’una perspectiva educativa que ens ajuda a no jutjar els vincles i les situacions de conflicte i viure-les com una situació d’aprenentatge per a totes les parts. Ens ajuda a acompanyar amb presència als infants i entendre millor les seves relacions familiars. A comunicar-nos amb ells de manera respectuosa, sense expectatives o judicis.

Per tal de continuar el nostre recorregut de manera coherent aprofundim també en l’acompanyament a l’educació infantil des d’un enfocament sistèmic i respectuós amb la idea d’enriquir i consensuar amb tot el professorat un dels pilars del nostre projecte educatiu que és l’acompanyament respectuós dels infants i de les famílies a l’escola.

Iniciem també una formació que neix d’una de les bases fonamentals de la nostra escola que és l’autoconeixement, mirar-nos i mirar els altres, adults i infants; l’art d’escoltar. Aquest incidirà de manera directa en el dia a dia dels ambients. Un procés d’escolta de la nostra presència per prendre consciència en el fet d’estar aquí i ara.

En sintonia al que considerem tan important per a nosaltres com és una escola inclusiva on tothom nodreix i suma a l’escola, col·laborem amb el Programa d’escoles per a la igualtat i la diversitat que potencien unes actituds i uns comportaments en les relacions que fan efectius els valors de la igualtat, l’equitat i el respecte en els infants.

El paper de les mestres

El rol dels adults i professionals que treballem a l’escola, es basa en l’acompanyament dels infants i no en la transmissió de coneixements i normes. No incidim en la manera de fer de les nenes i els nens. Som al seu costat, presents, observant i mantenint la seva llibertat de ser i de créixer emocionalment.

En aquest sentit, per a nosaltres és vital en primer lloc, el coneixement d’un mateix,que consisteix a escoltar-se per poder cuidar amb presència els infants. La mirada sistèmica i respectuosa de les nenes i els nens de l’escola, l’infant vist en la seva globalitat i com a part de la seva història familiar, així com entendre que cada infant és diferent i per tant les seves necessitats també ho són.

És fonamental per a les mestres que som a l’escola anar creant els vincles que ens uneixen amb ells i elles i ens ajuden a caminar al seu costat en aquest procés de maduració i aprenentatge.

L’observació a l’escola

L’acompanyament de les mestres en aquest camí d’aprenentatges se centra en una observació directa i contínua coneixent de manera molt propera els processos dels infants, identificant en quin moment estan, i sabent com hem de plantejar el pas següent per garantir que sigui un aprenentatge significatiu.

Aquesta observació directa, permet que tots els espais de l’ambient estiguin ben preparats perquè l’aprenentatge es generi atenent els objectius de l’etapa  posant atenció a la vida i la transformació del grup i de les propostes.

El fet de tenir els materials exposats a disposició i a l’abast, permet que cada nen o nena sigui el gestor dels seus propis processos de desenvolupament en el coneixement amb un adult que l’acompanya.

VÍDEO: Projecte Pedagògic