Famílies

Des de l’escola es promou la participació de les famílies d’una manera coordinada i amb esperit de construir. Cal generar un clima de confiança i de relació fluida entre els diferents membres de la comunitat educativa. Les formes de participació establertes són:

Associació de Famílies d’Alumnes (AFA): amb l’objectiu d’implicar-se en la vida de l’escola, de sentir-se partícips d’allò que hi passa i de poder vehicular els canals d’informació amb l’equip pedagògic. També es promou la participació de les famílies en aquelles activitats pròpies de l’AFA i organitzades per l’associació.

Consell Escolar: promoure l’interès de les famílies per a participar en aquest òrgan de l’escola i utilitzar els canals corresponents per a fer arribar la informació de tot allò que es decideix a tothom.

Comissions Mixtes: una altra manera de participar és formar part de comissions mixtes de famílies i mestres, tant aquelles que formen part del consell escolar, com d’altres que es puguin considerar necessari crear per temes d’interès de l’escola i siguin aprovades per aquest òrgan.

Reunions periòdiques amb les delegades dels ambients: les famílies de l’escola s’ofereixen voluntàries per poder parlar de temes d’interès pedagògic o qüestions del dia a dia amb les mestres.

Participació en altres activitats: l’escola és de totes les persones que en formen part i busquem maneres per compartir la informació i participar de manera activa en els processos d’aprenentatge dels alumnes. Per aquest motiu obrim espai per a les famílies en el dia a dia a l’escola, com poden ser: les entrades relaxades, tallers, festes i xerrades conjuntes.