Espai Migdia

Presentació

Volem proposar un espai de migdia d’acord amb la resta de la jornada a l’escola, és a dir, un continu pel que fa a la manera d’acompanyar, respectant en tot moment la subjectivitat i el ritme de cada nen i nena, on ens sembla fonamental una estreta coordinació i complicitat amb l’equip de mestres i amb les famílies.

El moment del migdia és un temps en què els infants satisfan necessitats vitals tan importants com la gana, la son i/o el cansament. De vegades, és en aquesta estona quan estan més irritables o estranyen més. És un temps sensible on creiem que cal oferir als infants estructura, límits, rutines, un ritme marcat però relaxat, perquè a poc a poc vagin sentint-se segurs i vivint amb plaer aquest moment.

Acompanyament

L’equip d’acompanyants serà, en aquest espai i temps, els adults de referència. Ells acompanyaran els nens i les nenes en les seves vivències i els ajudaran a incorporar els hàbits d’higiene i normes per a facilitar la convivència a l’escola.

L’acompanyament requereix presència, observació, escolta activa, i disponibilitat per actuar quan sigui necessari. Això es pot traduir, en el fet que els acompanyants, en aquesta estona, hem de ser un model, on hem d’observar i acceptar, sense fer judicis, les vivències i les emocions dels infants, així com, establir límits i rutines adequades a les seves capacitats.

També hem de preparar espais i propostes que assegurin el joc lliure i espontani dels infants, ja que la nostra intenció, també és, que aquest moment sigui enriquidor.

Diàriament, farem un traspàs d’informació a les mestres i, si fos necessari, també a les famílies.  Participarem de manera periòdica en les reunions amb l’equip del migdia i amb les mestres per tal de coordinar l’acompanyament dels infants amb coherència.

Essència i propòsits

Facilitar l’autonomia és una de les línies fonamentals de l’escola i per tant també de l’espai del migdia.

Per aquesta raó, procurarem que el mobiliari i el material siguin els més adequats perquè els infants puguin utilitzar-los amb autonomia. Per exemple:  gerres petites, gots amb alguna marca que indiqui fins on és convenient posar-se aigua, cullerots per servir de mànec curt, …

No obstant això, les primeres setmanes (o mesos), per ajudar i facilitar el període d’adaptació, els nens i les nenes tindran l’aigua servida i els acompanyants serviran el menjar. A poc a poc, seran ells els qui, autònomament, han de disposar del que vulguin beure i menjar. Pactarem amb ells perquè s’alimentin segons les seves necessitats i, sense perdre en cap moment la mirada respectuosa, buscarem aquest equilibri.

L’hora de dinar és una oportunitat per aprendre hàbits d’higiene i de convivència, i és per això que, l’equip d’acompanyants estarà vetllant en tot moment per fomentar aquests hàbits i per fer de l’acte social de menjar un moment agradable i relaxat.

Promourem també el valor del menjar saludable, l’acostament progressiu a sabors nous, així com, la inquietud per saber quins aliments mengem, d’on vénen, quins són els seus beneficis, com es preparen, … És a dir, Tindrem cura dels  aliments i del moment en què els assaborim.

Seqüència d’activitats al migdia

Seguim oferint dos torns per aconseguir un espai tranquil i acollidor a l’espai del migdia. Vetllem per fer una acollida i familiarització amb un temps més pausat pels més menuts de la casa.

Aquest any, en el primer torn, els infants de 3 anys dinen a la Petita Fonda, mentre que a la fonda dinen els tres ambients de 6 anys i un ambient de 4 anys (Borumballa). I en el segon torn, un grup de 4 anys (Imago) dia a la Petita Fonda, mentre que a la fonda dinen els tres ambients de 5 anys i un ambient de 4 anys (el Panot).

3 ANYS

12:15h - 12:25h

Treball de l’equip d’acompanyants: preparar el menjador, llitets, recordatoris de les al·lèrgies, incidències …

12:25h - 12:35h

Cada acompanyant de referència va a l’ambient, saluda i acull els nens i les nenes. Aquesta estona s’aprofitarà per fer el traspàs d’informació amb la mestra (si fos necessari), per explicar el menú als infants, per rentar-se les mans i per repartir pitets.

12:35h - 13:10h

Dinar.

13:10h - 14:15h

Descans o propostes alternatives (després de dinar oferirem als nens i a les nenes que ens ho demanin o a aquells que les famílies ens diguin que el seu fill/a ho necessita, la possibilitat d’anar a descansar. En aquesta estona també tindran la possibilitat d'anar a un espai tranquil preparat amb propostes que aniran canviant dia a dia)

14:15h - 14:30h

Els infants que no dormen aniran amb el seu referent a l’ambient on es crearà un clima relaxant de conversa i on es podrà menjar fruita.

6 ANYS I BORUMBALLA

12.35-13.10

Dinar.

13.10-14.15

En acabar de menjar, els infants poden gaudir de les propostes que s'ofereixen, alternant un dia a l'exterior i un dia en els ambients referents.

14.15-14.30

Ens rentem les mans, fem conversa i mengem la fruita amb harmonia.

5 ANYS I IMAGO I PANOT

12.25-12.45

Els acompanyants van a l'ambient, fan conversa i mengen la fruita.

12.45-13.30

En acabar de menjar, els infants poden gaudir de les propostes que s'ofereixen, alternant un dia a l'exterior i un dia en els ambients referents.

13.30-14.10

Dinar.

14.10-14.30

Moment de conversa a l'ambient referent.