Els nostres projectes

Entenem la formació continuada de tot l’equip Pedagògic, equip de mestres i equip del migdia, com una font de creixement, de comunicació i de cura cap a l’escola que volem. Aquestes s’entenen com el punt de partida, d’un treball que volem que continuï i que formi part del que respira la nostra manera d’entendre l’educació.

Com a  centre participem del programa Escoles per la igualtat i la diversitat. El programa ens ha permès reafirmar una de les línies prioritàries del centre i tenir una base sòlida sobre la que seguir edificant coneixement amb una forta mirada inclusiva. A més de potenciar, sensibilitzar i visualitzar actituds i comportaments en les relacions interpersonals basades en valors com la igualtat, el respecte i l’equitat en els infants en el si de la nostra Comunitat Educativa.

Aquests valors es troben en consonància amb la part més humana del nostre Projecte Educatiu que es vertebra en la Mirada de Sistèmica, l’Acompanyament emocional i respectuós dels infants i en l’autoconeixement del nostre jo i dels altres i així ho volem traslladar a la nostra praxi diària als ambients. Tant en la seva organització, com en la seva metodologia amb intervencions, propostes, material i disseny dels espais específica que faciliti i potenciï la inclusió i la coeducació.

L’escola juntament amb la comissió de comunicació, formada per famílies i mestrxs, ha format el grup de Gaia en Igualtat per incidir sobre la diversitat a la comunitat educativa, proposant per exemple xerrades i tallers 

També hem organitzat plans de treball formats per l’equip del centre on materialitzarem qüestions com: la mirada interseccional i no sexista vers el material pedagògic, la biblioteca de l’escola, l’espai del migdia i el projecte lingüístic.

L’Erasmus CO-EDU dona continuïtat per poder seguir creixent i aprenent en temàtica coeducativa.

L’equip impulsor del projecte està format per Beatriz Morales, Mireia Puig, Alba Marco i Sandra Asensio.

Un Món de Valors Posats en Joc

 

Un Món de Valors Posats en Joc