Documents per descarregar

AUTORITZACIÓ RECOLLIDA D’INFANTS

Dades de contacte de les persones amb autorització a recollir els infants.

Autorització i protecció de dades personals

Dades de contacte de les persones amb autorització en cas
d’emergència. Telèfons de contacte dels tutors/es i altres telèfons importants a tenir presents (avis, àvies, cangurs, oncles, ties, etc).

Autorització de drets d’imatge

Autorització relativa a l’alumnat: ús d’imatges, veu, publicació de dades de caràcter personal i de material que elaboren.

Autorització sortides

Autorització a què assisteixi a les sortides a peu o transport escolar programades per l’escola.

Autorizació per l’administració de medicaments

Per poder administrar medicaments als alumnes, sempre que sigui imprescindible fer-ho en horari lectiu, cal que els pares, mares o tutors legals aportin un informe mèdic on consti el nom de l’alumne, el nom del medicament que ha de prendre i la pauta d’administració.

Formulari Inscripció AFA

Dades per formar part de l’AFA.