Ambients i entorn d’aprenentatge

Entenem els ambients com l’espai classe que ofereixen propostes pensades per experimentar, descobrir, despertar l’interès dels infants, a través de diferents materials i en diferents formats. Els ambients estan dividits per microespais que proposen diferents propostes/activitats per tal de construir l’aprenentatge.

S’entén la totalitat de l’escola com un entorn educatiu, per això les propostes també es poden trobar als espais exteriors de l’escola, fent que cada ambient interior tingui continuïtat també a l’exterior.

L’organització escolar es porta a terme a través de la gestió del temps autònom i del temps de grup ​dels infants. Per això l’escola dóna forma a estones de lliure circulació durant les quals les nenes i els nens poden triar quines propostes (analítiques, sensorials, artístiques, simbòliques) s’ajusten als seus interessos i altres estones per a compartir amb el grup o realitzant propostes més tancades.

Partim d’allò que els infants saben, recolzant i oferint contextos, dinàmiques i materials en suports diversos, enriquidors i significatius. Per tal també d’acompanyar l’alumnat al fet que  relacioni conceptes i estableixi estructures.

A l’escola i els ambients tenim en compte:

  • Contextos vius i flexibles que s’apropin a la realitat de l’infant o a la realitat d’allò que es vol presentar.
  • Dinàmiques obertes que permetin i afavoreixin el treball individual, en grup i iniciar el camí cap al treball cooperatiu.
  • Materials diversos, siguin visuals, sensorials o suports en paper i que ofereixin la informació a la manera d’aprendre de cada infant.

Els nostres ambients de tres i quatre anys presenten un escenari concret però no especialitzen els continguts, sinó que a cadascun d’ells hi trobes una globalització dels aprenentatges perquè tothom que formi part d’aquest trobi la manera que necessita per aprendre.