RESOLUCIÓ AJUTS DE MENJADOR CURS 2020/2021 – SETEMBRE