Manifest pel joc i l’educació als espais exteriors

Manifest pel joc i l’educació als espais exteriors

[CAT]
Al llarg de l’estiu l’AFA de l’Escola Gaia va col·laborar amb la direcció de l’escola i les AFAs i direccions de l’escola dels Encants i Escola bressol Leonor Serrano per la redacció del document EDUCAR A L’AIRE LLIURE. MANIFEST PEL JOC I L’EDUCACIÓ ALS ESPAIS EXTERIORS, que es promocionarà a les xarxes socials.

Els objectius del manifest són:

  • sensibilitzar l’opinió pública sobre l’importància del joc a l’aire lliure i el contacte amb la natura per el benestar integral dels infants i les persones adolescents
  • fer xarxa amb iniciatives semblants, locals i internacionals, per la reducció de la contaminació atmosfèrica, la renaturalització dels patis escolars, la promoció d’espais públics per a vianants…
  • donar suport a la demanda a l’Administració pública per part de les comunitats escolars de cessió temporal d’espais verds a la vora de l’escola no només per fer front a l’emergència de la covid-19, sinó per promoure un canvi de paradigma en la concepció i ús dels espais col·lectius.

Més endavant explicarem a les famílies quin canals de difusió s’han triat per tal que, qui vulgui, pugui donar suport i fer difusió a la iniciativa.


[CAST]
Durante el verano l»AFA de l’Escola Gaia ha colaborado con la dirección de la escuela i las AFAs i direcciones de la Escola dels Encants y la Escola Bressol Leonor Serrano para la redacción del documento EDUCAR AL AIRE LIBRE. MANIFIESTO PARA EL JUEGO Y LA EDUCACIÓN EN ESPACIOS EXTERIORES. 

  • sensibilizar la opinión pública sobre la importancia del juego al aire libre y el contacto con la naturaleza para el bienestar integral de los infantes y las personas adolescentes.
  • hacer red con iniciativas similares, locales e internacionales, para la reducción de la contaminación atmosférica, la renaturalización de los patios escolares, la promoción de espacios públicos para peatones…
  • apoyar a la demanda a la Administración pública por parte de las comunidades escolares de cesión temporal de espacios verdes en proximidad de la escuela no solamente para hacer frente a la emergencia del covid-19, si no para promocionar un cambio de paradigma en la concepción y uso de los espacios colectivos.

Más adelante explicaremos a las familias qué canales de difusión se han escogido para que, quién quiera, pueda apoyar y difundir la iniciativa.

Link al Manifiesto

Manifest por joc i l'educació als espais exteriors