Manifest de denúncia de la situació de l’escola pública a la dreta de l’Eixample

Manifest de denúncia de la situació de l’escola pública a la dreta de l’Eixample

Davant de la mala planificació i gestió del procés de preinscripció escolar, la Coordinadora d’Ampa i Afa d’escoles públiques de la dreta de l’Eixample, hem consensuat aquest manifest per denunciar la manca de recursos dels centres escolars públics de Barcelona.

Estem entrant en un nou període de preinscripció i estem molt preocupats/des perquè no tenim gens clar que s’hagin pres totes les mesures necessàries que facin possible millorar la situació donada el curs passat.

Al manifest podeu llegir tots els punts que es denuncien i les peticions per part de les associacions de famílies de les escoles de la Dreta de l’Eixample. El manifest es va presentar per registre al Consorci d’Educació de Barcelona aquesta setmana passada.

Enllaç al manifest: http://emergenciaescolapublica.org/