Delegació del vot, assemblea 17/12

Delegació del vot, assemblea 17/12

Donada la importància de la propera Assemblea Extraordinària, on es ratificarà l’empresa de monitors seleccionada per la junta de l’AFA i l’equip directiu de l’escola, en cas de no poder assistir les famílies poden delegar el seu vot seguint els següents passos:

1. Omplir el model, signar-lo.
2. Adjuntar una còpia del DNI del delegant.
3. Presentar-lo a la Junta previ inici de l’Assemblea General o enviar-lo a afa.escolagaia@gmail.com amb el títol: Delegació de Vot Assemblea 17/12.