Teulades de fibrociment

Teulades de fibrociment

El passat dia 25 d’octubre la direcció de l’Escola Gaia, la presidència de l’AFA i la comissió d’espais es van reunir amb representants del Districte, l’Ajuntament, l’Imeb i el Consorci a més de membres de les Escoles dels Encants i Leonor Serrano per rebre l’informe sobre les mostres agafades el passat juliol en relació a la possible presència de fibres d’amiant a la teulada entre Gaia i Leonor Serrano.
L’informe conclou que cap de les mostres agafades conté traces d’amiant, tot i així el tècnic recomana un monitoratge continuat de les teulades afectades i el desmuntatge de les mateixes.
En vista d’això i de les preocupacions i requeriments expressats per part de les 3 comunitats educatives, tenint en compte a més el nombre creixent d’afectats per l’amiant a la ciutat de Barcelona, el Districte es compromet a:
  • Realitzar una protecció i estabilització provisional de les plaques de fibrociment de la teulada entre Gaia i Leonor Serrano a base d’una aplicació d’una resina específica. L’actuació es preveu pel pont de la Purisima o màxim al Nadal. Aquesta actuació te una duració màxima de dos anys, sent l’objectiu final el desmuntatge de les teulades de fibrociment.
  • Abans de l’actuació, comunicar i consensuar amb els centres el protocol a seguir.
  • Realitzar un monitoratge de l’estat de les teulades fins a l’execució de l’actuació esmentada i un monitoratge posterior de control.
  • Informar del calendari previst per el desmuntatge de la teulada en qüestió i de les altres localitzades a la vora dels centres.
  • Realitzar un mapeig de localització de les teulades de fibrociment a l’àrea de Glòries.