Calendari Candidatures Renovació Junta 2019

Calendari Candidatures Renovació Junta 2019

Us recordem que el pròxim 21/10 hi ha Assemblea General de l’AFA en la qual es votarà la renovació de la junta.

Les candidatures s’hauran d’entregar al Secretari amb data límit 14/10 enviant-les a presidenciaafa.escolagaia@gmail.com

Les propostes per a la candidatura hauran de disposar, com a mínim, de quatre persones per als càrrecs de: president(a), secretari(a), tresorer(a) i un vocal. Cal presentar nom de les persones, càrrec, lema de la Junta, resum de la proposta de treball i fotografies dels integrants.

Us animem a tots a participar!

Si vols saber més:

Estatus AFA GAIA  |  Reglament de Funcionament Intern

 

Renovación de la Junta del AFA