Preinscripcions curs 2019-2020

Preinscripcions curs 2019-2020

El termini de presentació de la sol·licitud és del 29 de març al 9 d’abril  (ambdós inclosos).

Podreu presentar la vostra sol·licitud a l’escola.

Horari:

Matins: dilluns, dimarts, dijous i divendres de 8:30h a 12:30h.

Tardes: dilluns, dimarts, dijous i divendres de 14:30h a 16:00h.

I dimecres de 14:30h a 17:00h.

Quins documents cal dur?

  • Sol·licitud emplenada
  • DNI o NIE de l’adult que ho sol·licita original + fotocòpia
  • Llibre de família original+ fotocòpia
  • TSI (Targeta sanitària) original + fotocòpia
  • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

Per a més informació sobre la preinscripció, cliqueu a l’enllaç següent:

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio_i_matricula