Assemblea Ordinària AFA Escola Gaia

Assemblea Ordinària AFA Escola Gaia

Divendres 19 d’octubre
17h – Escola Gaia
Obertura de portes – mitja hora abans

ORDRE DEL DIA
• Benvinguda
• Lectura de l’ordre del dia
• Aprovació acta Assemblea General
• Aprovació memòria anual
• Aprovació estatuts
• Aprovació RFI
• Explicació noves comissions, membres, i votació noves vocalies
• Exposició junta i comissions
• Seguiment estat de comptes del curs 2017-2018
• Precs i preguntes

Podeu revisar els estatuts i el Reglament de Funcionament Intern (RFI)  a la web de l’AFA

Servei d’acollida fins a les 19:30h gratuït a càrrec de l’AFA. Cal confirmar el servei d’acollida a: enequip.info@gmail.com