Acogida mes de junio

Acogida mes de junio

Fechas en las que se ofrecerá el servicio

Del 05/06 al 08/06
Del 11/06 al 16/06
Del 18/06 al 22/06

Precios

(no hay distinción entre familias afa y no afa)

De 8h a 9h

  • Todo el mes de junio: 33€
  • Día esporádico: 2€

De 15h a 16h

  • Todo el mes de junio: 33€
  • Solo jornada intensiva: 23,10€
  • Día esporádico: 2€

De 15 a 17h

  • Todo el mes de junio: 55€
  • Solo jornada intensiva: 46,20€
  • Día esporádico: 4€

Informació pràctica

De 15:00 a 16:00 hrs es posarà a disposició dels infants varies propostes (ver calendari)

La porta s’obrirà a les 15:45 per la recollida al menjador dels infants que es queden la primera hora d’acollida, doncs fins les 16:00 hores.

De 16:00 a 17:00 hrs s’organitzarà la acollida com sempre, primer berenar y desprès joc lliure al jardí. La recollida a aquesta hora serà al jardí.

Recordeu portar gorra y crema solar


Inscripción

Enviar email a “En Equip” enequipinfo@gmail.com y acordar con ellos el pago. Antes del jueves 31/05.