La AFA informa

La AFA informa

Hola companys i companyes,

Portem un mes i mig de curs i ja sembla que portem una vida a l’escola, el temps passa volant.

En aquest curt període de temps l’AFA ha tingut un ampli recorregut. Tenim estatuts, junta constituïda, NIF, número de compte i comissions que ja treballen a tot gas. Hem assolit una alta participació a Loomio, tenim una primer web, s’ha ajudat a la millora dels espais interiors i a col·locar els penjadors, s’han millorat els menús. Tot això en comissions mixtes, que han tingut tant la participació de les famílies ¡ com de les mestres.

Algunes de les tasques més importants que tenim ara entre mans són la revisió i aprovació del RFI (Reglament de funcionament intern) que ha de complimentar els estatuts, la millora del pati, la confecció de la web definitiva i l’accés a subvencions.

Per tot això tornem a demanar la màxima col·laboració i participació de totes les famílies. Sabem que treure temps al rellotge de les nostres feines i famílies és complicat, però l’objectiu de tenir una millor escola on els nostres nens siguin més feliços bé s’ho val.

Un dels objectius principals d’aquesta junta era aconseguir la màxima participació de les famílies en la pressa de decisions.

En aquests primers dies, el volum de feina a fer i la rapidesa en la necessitat de prendre decisions ens està obligant a ser especialment resolutius. No per això vol dir que la màxima participació hagi deixat der ser un dels nostres objectius prioritaris.

En aquest sentit, a més a més dels mitjans digitals (web, mails, Loomio) us invitem a que contacteu amb nosaltres de forma directa al entrar i/o sortir de l’escola. Per tal de facilitar aquest contacte aprofitem aquesta comunicació per posar-nos cara i presentar-nos a aquells i aquelles que encara no ens coneixeu.

 


Hola Compañer@s,

Llevamos un mes y medio de curso y ya parece que llevemos una vida en la escuela, el tiempo pasa volando.
En este corto periodo de tiempo la AFA ha tenido un amplio recorrido. Tenemos estatutos, junta constituida, NIF, número de cuenta y comisiones que ya trabajan a tope. Hemos logrado una alta participación en Loomio, tenemos una primera web, se ha ayudado en la mejora de los espacios interiores y en la colocación de los colgadores y se han mejorado los menús. Todo esto en comisiones mixtas, que han tenido tanto la participación de las familias como de las maestras.

Algunas de las tareas más importantes que tenemos entre manos son la revisión y aprobación del RFI (Reglamente de funcionamiento interno) que debe cumplimentar los estatutos, la mejora del patio, la confección de la web definitiva i el acceso a las subvenciones.

Por todo ello volvemos a pedir la máxima colaboración y participación de todas las familias. Sabemos que sacar tiempo al reloj de nuestros trabajos y familias es complicado, pero el objetivo de tener una mejor escuela en la que nuestros niñ@s sean más felices bien se lo vale.

Uno de los objetivos principales de esta junta es conseguir la máxima participación de las familias en la toma de decisiones.

En estos primeros días, el volumen de trabajo a realizar y la rapidez en la necesidad de toma de decisiones nos está obligando a ser especialmente resolutivos. No por ello significa que la máxima participación haya dejado de ser uno de nuestros objetivos prioritarios.

En este sentido, además de los medios digitales (web, mails y Loomio) os invitamos a que contactéis con nosotr@s de forma directa al entrar y/o salir del colegio. Para facilitar este contacto aprovechamos este comunicado para ponernos cara y presentarnos a aquell@s que aún no nos conocéis.