Sol·licitud menjador i acollida

A partir del curs 2019-2020, els serveis de menjador i acollida són gestionats directament per EnEquip.

ACLARIMENT IMPORTANT: totes les famílies tant de P3, P4 i P5 hem de fer la sol·licitud formal a EnEquip i enviar el formulari amb les nostres dades i especificant els serveis que voldrem aquest curs, el més aviat possible.  Per als primer dies es comptarà amb els mateixos infants que l’any passat per el servei de menjador i acollida.

És important que tothom es llegeixi la informació que hi ha al web per saber el funcionament a partir d’ara. Qualsevol cosa que es vulgui comentar, s’ha de fer directament a EnEquip per email [enequip.info@gmail.com] o a l’horari que han establert d’atenció a les famílies.