Què es i què fa

Què es la AFA?

És l’Associació de Famílies d’Alumnes, un espai que ens ofereix una oportunitat única de participar en la vida de l’escola i en l’educació que reben els nostres fills. L’AFA som les famílies de l’escola, i a través de l’AFA podem, entre tots, aconseguir l’escola que volem.

Participant a l’AFA podem fer activitats i tenir serveis que milloren la vida a l’escola de tota la comunitat educativa i contribueixen al bon funcionament del centre actual i futur. Tot el que fa l’AFA té com a objectiu enriquir la vida al centre dels nostres fills i de les famílies.

L’AFA s’organitza en comissions per tal de planificar i poder dur a terme diferents activitats. Les decisions a l’AFA es prenen a les assemblees, constituïdes per tots els socis i sòcies, que amb el seu vot aproven els pressupostos, les accions i les inversions que es poden fer amb les seves aportacions anuals.

L’AFA es coordina amb la direcció de l’escola a través de la seva seva Junta, que rep informació de les necessitats de les famílies a través de les comissions, dels delegats d’ambients o a través de les diferents vies de comunicació establertes.

Per aconseguir l’escola que volem pels nostres fills és imprescindible la col·laboració i participació de totes les famílies a l’AFA, cadascú en la mesura que les seves circumstàncies i disponibilitat li permeten. La participació pot anar desde contribuir únicament amb la quota anual o col·laborar puntualment en petites activitats, fins a implicar-se en les comissions o formar part d’una junta.

Participar a l’AFA es totalment voluntari i altruista, cap de les famílies que formem part de les comissions, de la junta o que col·laborem amb diferents accions percebem res a canvi.

El suport de tots els pares i mares és fonamental perquè l’associació sigui sòlida i participativa. L’aportació de tots farà que les famílies aconseguim millores i serveis que d’una altre manera no podríem tenir a l’escola.

Què fa l’AFA actualment?

 • Gestiona l’espai del migdia (catering, menus, monitors, coordinació, casos especials, vetlla per les condicions de confort i higiene, fomenta els hàbits alimentaris dels alumnes etc).
 • Gestiona les activitats de tarda, acollida i casals.
 • Gestiona la tressoreria de l’AFA (ingressos, despeses, ajuts, subvencions etc.)
 • Gestiona i manté la web de l’AFA, per tal d’informar a les famílies de les accions que es duen a terme o que puguin ser d’interès.
 • Contribueix a millorar l’espai exterior de l’escola (jardins, hort…)
 • Organitza les festes de l’escola.
 • Participa al Consell Escolar.
 • Està en contacte amb el Consorci d’Educació de Barcelona per tal de col·laborar en la millora de les instal·lacions, equipaments i espais  de l’escola actual i futura.
 • Està en contacte amb la resta d’AFAs del districte, de la ciutat i de Catalunya (Coordinadora d’AFAs de Eixample, FAPAC, etc.), per tal de tenir més força a l’hora d’aconseguir resoldre les necessitats dels diferents centres.

Què pot fer l’AFA en el futur?

 • Proposar i gestionar noves activitats de tarde (esportives, teatre, tallers de diferents temes, etc.)
 • Contribuir a millorar les instal·lacions i equipaments de l’escola actual.
 • Contribuir a aconseguir el més aviat possible una ubicació i edifici definitius.
 • Col·laborar en la creació i manteniment de la futura Biblioteca de l’escola (activitats, fons literari, etc)
 • Proposar i organitzar seminaris, tallers, xerrades, activitats per les famílies, escola de pares etc.
 • I tot allò que les famílies proposin i que contribueixi a millorar la vida a l’escola de tothom.

Per poder assumir el cost de les activitats és molt important la contribució econòmica de totes les famílies de l’escola, així com la seva col·laboració i participació. La quantitat i qualitat de les activitats que pugui dur a terme l’AFA dependrà del suport de les famílies donin a l’associació.

Si vols unir-te a l’AFA, trobaràs tota la informació.

Comissions i grups de treball

Les comissions són grups de treball centrats en un tema. Solen ser mixtes, és a dir, estan integrades per membres de l’AFA i de l’equip pedagògic. Cada comissió té un o una vocal que coordina la comissió i fa d’enllaç entre aquesta i la junta de l’AFA. Anar a comissions.