Necessito…

+ Avisar que el meu fill/filla

Avisar que el meu fill/filla…

 • No es queda avui a dinar (abans 9:30am.).
 • No pot menjar algun aliment.
 • Té al·lèrgia a algun aliment.
 • Necessita una dieta especial.
 • Qualsevol tema logístic.
 • Necessita acollida d’un dia un puntual. (24h abans)

AESA (Juan)escolagaia@aesantandreu.org
+ Info.

+ Parlar de la meva filla/fill sobre...

 • Dinàmiques de son.
 • Dinàmiques de alimentaciò.
 • Qualsevol tema pedagògic al espai de migdia.

Podrem trobar a la Cata o a la Sol a la Sala AFA en els següents horaris:

Sol o Cata – De dilluns a dijous: de 9am a 10am

espaimigdiagaia@gmail.com

+ Contactar amb les mestres

3 anys

4 anys

5 anys

+ Contactar amb els delegats i delegades

3 anys

El Refugi – familieselrefugi@gmail.com
Dani (pare de l’Adrià)
Eli (mare de Tigerlil)

La Lluerna – familieslalluerna@gmail.com
Cristina (mare de la Maia)
Sandra (mare de la Gala)

La Vila – familieslavila@gmail.com
Betsi (mare del Max)
Míriam (mare de la Naia)

4 anys

Borumballa – familiesborumballa@gmail.com
Noemí (mare de l’Emma)
Isabel i Jordi (mare i pare de la Laia)

El Panot – familieselpanot@gmail.com
Begoña (mare de l’Erik)
Stephanie (mare del Teo i la Lia)

Imago – familiesimago@gmail.com
Laia (mare de la Bruna)
Marta (mare de la Frida)

5 anys

La Volta – familiesvolta@gmail.com
Idoia (mare de l’Iris)
Isabel (mare del Beren)

Les Estunes – familiesestunes@gmail.com
Adelaida (mare de la Rita)
Raquel (mare de l’Emma)

Tailerra – familiestailerra@gmail.com
Susana (mare de l’Adriana)
Núria (mare de l’Abril)

+ Proposar/comunicar alguna cosa

 • Contactar amb els/les vocals de les comissions
 • Proposar/comunicar alguna cosa al AFA: