Necessito…

+ Avisar que el meu fill/filla

Avisar que el meu fill/filla…

 • No es queda avui a dinar (abans 9:30am.).
 • No pot menjar algun aliment.
 • Té al·lèrgia a algun aliment.
 • Necessita una dieta especial.
 • Qualsevol tema logístic.
 • Necessita acollida d’un dia un puntual. (24h abans)

AESA (Juan)escolagaia@aesantandreu.org
+ Info.

+ Parlar de la meva filla/fill sobre...

 • Dinàmiques de son.
 • Dinàmiques de alimentaciò.
 • Qualsevol tema pedagògic al espai de migdia.

Podrem trobar a la Cata o a la Sol a la Sala AFA en els següents horaris:

Sol o Cata – De dilluns a dijous: de 9am a 10am

espaimigdiagaia@gmail.com

+ Contactar amb les mestres i les delegades

+ Proposar/comunicar alguna cosa

 • Contactar amb els/les vocals de les comissions
 • Proposar/comunicar alguna cosa al AFA: