Junta AFA

Email AFA –  afa.escolagaia@gmail.com

Presidenta presidenciaafa.escolagaia@gmail.com
Daniela Santos

Vicepresidentes presidenciaafa.escolagaia@gmail.com
Elisabet Gil-Roldan
Anna Tarrasón

Secretariafa.escolagaia@gmail.com
José Rodero
Tresoreraafa.tresoreria@gmail.com
Olga Cauhé

Vocal Comissió Acollida i Extraescolars
Alexandra Grundrich
afa.comissioextraescolars@gmail.com
afa.comissioespaiacollida@gmail.com

Vocal Comissió Espai de Menjador
Jordi Sanchez
afa.comissioespaimenjador@gmail.com

Vocal Comissió Activitats Lúdiques
Magalí Lovino
afa.comissiofestes@gmail.com

Vocal Comissió Comunicació i Participació
Carla Melgar
afa.comissiocomunicacio@gmail.com

Vocal Comissió d’espais, infraestructures i obres
Benedetta Rodeghiero
afa.comissioespais@gmail.com