Model reclamació carril bici Diagonal

Et proporcionem l’enllaç on fer la reclamació i el text ja preparat. Només has de copiar i enganxar.

L’adreça exacta és: Av. Diagonal 284.


Exposo:

En els voltants de l’Escola Gaia, l’Escola Encants i l’EBM Leonor Serrano (perímetre Av. Diagonal, Castillejos, Cartagena, Consell de Cent) no es garanteix la seguretat viària de les persones usuàries.

L’espai requereix una cura especial atès que està freqüentment utilitzat per famílies i infants (en especial en les hores d’entrada i sortida als centres educatius).

Actualment s’ha posat una senyal vertical, només en un sentit, que indica cap a la dreta, però comporta confusió i mal ús dels espais per part de bicicletes i patinets.

S’ha posat en coneixement de l’Ajuntament anteriorment, però no hi ha hagut una resposta eficient. El que s’ha fet fins ara és incorporar esporàdicament agents cívics no formats (els hi hem hagut d’explicar les famílies) i/o respondre a les demandes amb “estem pendents de pressupost”.

Si l’Ajuntament no respon amb eficiència, les famílies ens mobilitzarem per fer-nos sentir.

Sol·licito:

Es faci una bona i única senyalització dels espais i carrils bici.

S’incorporin agents cívics formats i GUB, de manera permanent, en hores punta.

Es doni resposta de l’aplicació d’aquestes mesures, amb data.