Grup Biblioteca

El grup de Biblioteca neix durant el mes d’octubre del 2019 a conseqüència de la inquietud d’algunes famílies per saber en quina situació es trobava el fons bibliogràfic de l’escola i de quina manera les famílies podiem col.laborar per a potenciar el projecte.

El grup de treball forma part de la comissió d’activitats lúdiques de l’AFA de l’escola i és un grup mixte conformat per membres de l’AFA i altres de l’equip educatiu.

Una de les característiques especials i significatives ara mateix de La Biblioteca a Gaia és que no té un lloc fixe ni tancat, sino que és una sinergia d’espais on els llibres circulen lliurement. En aquest sentit, s’entén que la biblioteca ha d’estar en moviment i en constant evolució.

Els objectius principals del grup de treball son:

  • Promoure la literatura infantil com a fons de coneixement i descobriment del món
  • Afavorir el descobriment de diferents tipologies de llibres (poesia, biografies…)
  • Realitzar inventaris dels llibres existents (catàleg)
  • Reparar i renovar els llibres.
  • Incloure llibres temàtics en dates senyalades.
  • Iniciar la reflexió del futur de la Biblioteca a L’Escola.

Igualment el grup està fent un exhaustiu treball de contacte amb altres biblioteques i projectes similar per a generar sinèrgies i projectes més vius i rics.