Grup Biblioteca

El grup de Biblioteca neix durant el mes d’octubre del 2019 a conseqüència de la inquietud d’algunes famílies per saber en quina situació es trobava el fons bibliogràfic de l’escola i de quina manera les famílies podiem col.laborar per a potenciar el projecte.

El grup de treball forma part de la comissió d’activitats lúdiques de l’AFA de l’escola i és un grup mixte conformat per membres de l’AFA i altres de l’equip educatiu.

Actualment els integrants del grup son 6 mares i pares de nens de diferents ambients i 2 acompanyants d’ambients.
Normalment es reuneixen una vegada al mes i es comuniquen de forma online per a compartir idees propostes, etc

Una de les característiques especials i significatives ara mateix de La Biblioteca a Gaia és que no té un lloc fixe ni tancat, sino que és una sinergia d’espais on els llibres circulen lliurement. En aquest sentit, s’entén que la biblioteca ha d’estar en moviment i en constant evolució.

Els objectius principals del grup de treball son:

  • Promoure la literatura infantil com a fons de coneixement i descobriment del món
  • Afavorir el descobriment de diferents tipologies de llibres (poesia, biografies…)
  • Realitzar inventaris dels llibres existents (catàleg)
  • Reparar i renovar els llibres.
  • Incloure llibres temàtics en dates senyalades.
  • Iniciar la reflexió del futur de la Biblioteca a L’Escola.

Actualment el grup de Biblioteca està centrat en realitzar el catàleg de biblioteca de l’escola. Això significa, contabilitzar i documentar els llibres existents, afegir gomets per a classificar-los, sellejar-los amb el segell de l’escola, arreglar els que estiguin en mal estat, rellevar els que ja no es puguin utilitzar i portar al jardí els més deteriorats.

Igualment el grup està fent un exhaustiu treball de contacte amb altres biblioteques i projectes similar per a generar sinergies i projectes més vius i rics.