Comissió d’Igualtat i Diversitat

 

Gaia en Igualtat és una comissió que vol debatre, reflexionar i incidir sobre la igualtat i la diversitat a la comunitat educativa.

Entenem la igualtat en el sentit més ampli, amb una mirada interseccional (gènere, origen, estatus social, identitat, etc.) i com a principi jurídic universal que considera que tothom ha de tenir les mateixes oportunitats d’accés als recursos.

Considerem que tenir en compte aquests aspectes i construir un espai on reconèixer, conèixer i potenciar aquestes diferències fomenten l’entorn de diversitat que volem pels nostres infants.

La comissió treballa amb totes les altres comissions i òrgans de l’AFA i de la comunitat educativa, de manera transversal i col·laborativa; per tal que la mirada que lluita per la igualtat estigui present en totes les nostres accions i en tot allò que ens envolta.

Per a fer-ho, s’han establert aquests primers objectius generals:

● Trencar les barreres que limiten la societat humana, que encadenen als éssers humans en uns perjudicis establerts i determinen com han de ser les nostres vides.
● Defensar que ser lliure és un dret i, per tant, tenim dret a què ens considerin iguals per a poder ser diferents.
● Promoure models relacionals basats en valors com la igualtat, l’equitat i el respecte.
● Prevenir la violència i les relacions d’abús en les interaccions personals per raons de diversitat afectiva sexual i de gènere, d’origen cultural i religiós, i funcional.
● Fomentar la coeducació, entesa com l’acció educativa que proporciona estratègies per transformar les relacions de poder, d’abús i de limitacions estereotipades que encara existeixen per a cada gènere.
● Reflexionar, debatre, aprendre i construir; fent xarxa entre famílies, altres escoles i entitats i, evidentment, amb l’equip pedagògic de l’Escola.


Email:  gaiaenigualtat@gmail.com