Comissió de Comunicació i Participació

La missió d’aquesta comissió és comunicar les activitats, actuacions i iniciatives de l’AFA, escola i exterior quan sigui necessari. A més, aconseguir que el màxim de famílies possibles estiguin representades amb les seves opinions en els debats i la presa de decisions, tant sobre els assumptes de l’AFA com la seva aplicació en benefici dels nens de l’escola.

Per això buscarem sempre canals i formes necessàries per aconseguir una comunicació fluida i permanent entre els membres de l’AFA i entre aquests i l’equip directiu de l’escola.

Funcions de la Comissió

 • Divulgació d’actes i assemblees a través de la web.
 • Informar constantment de les accions de la Junta de l’AFA a la comunitat de famílies i a l’equip directiu de l’escola.
 • Actualitzar i dinamitzar la participació a la plataforma Loomio com espai de debat i consens.
 • Fer partícips a totes la famílies dels debats d’interès per l’AFA.
 • Gestionar els continguts de la web de l’AFA, la seva actualització i manteniment.
 • Mantenir a la comunitat de l’AFA informada sobre les activitats o accions que es van generant.
 • Coordinar i recolzar els delegats de les classes.
 • Buscar el feedback de les famílies sobre les accions o actes que es vagin realitzant.

Objectius a curt termini

 • Desenvolupar la pàgina web y coordinar-ne els continguts
 • Aconseguir que la majoria de famílies estiguin associades a l’AFA.
 • Aconseguir que almenys un terç de les famílies participin en els debats i converses de Loomio.
 • Identificar canals alternatius a Loomio per comunicar-nos amb la comunitat de famílies.
 • Recollir opinions i idees de les coses que es volen assolir.

Objectius a un any vista

 • Aconseguir que totes les famílies estiguin associades a l’AFA.
 • Aconseguir que almenys la meitat de les famílies participin a Loomio de manera regular.
 • Comprovar que els processos de comunicació establerts durant l’any funcionen.
 • Publicació de la web de l’AFA.
 • Recollir el feedback de la gestió.

Vocal: Carla Melgar
Email: afa.comissiocomunicacio@gmail.com
Unir-se a la comissió