Comissió d’acollida, menjador, festes i extraescolars

El nostre objectiu principal resideix en fer arribar l’opinió de les famílies tant a l’escola com a les empreses o entitats que intervenen en aquest projecte pedagògic.
Com a famílies involucrades, volem donar part del nostre temps a trobar solucions i anar resolent les diferents contrarietats que, per definició, sorgeixen quan es crea una cosa des de l’inici.
En aquest sentit, i com a objectiu secundari, volem cada cop agafar més pes dins l’escola, principalment en aquelles gestions que no són estrictament pedagògiques i poder així alliberar a l’equip de mestres de tasques més administratives, o que es decideixi donar major opinió a les famílies que formen l’escola.
Per aquest motiu el nostre compromís és el de proporcionar el màxim recolzament a les nostres mestres.

Com és la comissió:

La nostra comissió està formada per uns 10 membres, alguns d’ells amb professions lligades a l’àmbit d’actuació de la comissió o amb aficions o interessos que poden aportar a construir una escola oberta i de tots.
És una comissió mixta, amb el que sempre estem en contacte directe amb el professorat.
Inicialment, si bé és una comissió amb diversos fronts i molt diferents, s’ha decidit funcionar com un únic bloc i anar prestant més atenció segons la prioritat. És a dir, de moment no estem organitzats en subcomissions.

Objetius:

A curt termini, el que entenem més prioritari és:

 • Fer un seguiment del menú diari que s’ofereix a l’escola i anar depurant aquells aspectes que es puguin millorar tant a nivell nutricional com a nivell de qualitat dels aliments.
 • Fer un seguiment de possibles incidències o propostes de millora del servei de monitors que acompanyen els nostres fills en el moment dels àpats.
 • Fer un seguiment de possibles incidències o propostes de millores del servei d’acompanyament dels nostres fills tant a nivell d’acollida al matí o a la tarda.
 • Organització i posada en marxa d’esdeveniments tipus festius fora de l’àmbit estrictament escolar.

En un segon pla i a mig o llarg termini, els nostres principals objectius són:

 • Obtenir una dieta general (amb esmorzar, esmorzar de mig matí, dinar i berenar) amb màximes garanties de qualitat, proximitat i que s’ajusti a les diferents èpoques de l’any.
 • Oferir un pack de possibilitats d’activitats extraescolars que aportin, a més d’omplir un temps, valors per als nostres fills que perdurin en el temps.
 • Aportar de major flexibilitat al servei d’acollida per a que s’adaptin a les diferents necessitats de les famílies.
 • Instrumentalitzar un circuit de comunicació amb les famílies perquè ens puguin fer arribar les seves propostes per poder posar-les en comú amb l’equip pedagògic.
 • Ens agradaria recollir l’opinió de les famílies referent a la seva relació amb l’AFA actual i en concret amb la nostra comissió per poder millorar també, a nivell intern.
 • Tenir un espai físic a l’escola on a nivell nutricional / dietètic poder proposar berenars o esmorzars saludables a les famílies.
 • Poder realitzar jornades gastronòmiques enfocades directament als nens i, fins i tot, amb algun cuiner de prestigi.