Comissions, junta i contacte

Comissions i grups de treball

L’AFA s’organitza en comissions i grups de treball que porten a terme les diferents funcions. Les comissions són mixtes, és a dir, estan integrades per membres de l’AFA i de l’equip pedagògic. Cada comissió té una vocal que coordina la comissió i fa d’enllaç entre aquesta i la junta de l’AFA.

Els grups de treball són equips enfocats a desenvolupar un projecte específic o iniciatives dins l’àmbit d’interès de les famílies i de l’escola.

Qualsevol membre de l’AFA pot sol·licitar pertànyer a una comissió o grup de treball, posant-se en contacte amb la seva vocalia o directament amb la junta de l’AFA (afa.escolagaia@gmail.com).

Mails de contacte i membres de la Junta

Junta AFA –  afa.escolagaia@gmail.com

Presidència: Míriam Martinez
Vicepresidència: Yago Partal, Carmen Platero i David Alonso
Secretaria: Marta Cantenys
Tresoreria: Elisabeth Gil-Roldan – afa.tresoreria@gmail.com

Comissió d’Extraescolars, Acollida i Casals: Alexandra Grundrich
afa.comissioextraescolars@gmail.com

Comissió d’Espai de Menjador:  Patrícia Bergadà | Bruno Dagna
afa.comissioespaimenjador@gmail.com

Comissió de Comunicació i Participació: Anna Palencia | Yago Partal
afa.comissiocomunicacio@gmail.com

Comissió d’Espais, Infraestructures i Obres: Azahara Gil
afa.comissioespais@gmail.com

Comissió d’Activitats Lúdiques: Laura Triquell | José Ignacio Gatti
afa.comissiofestes@gmail.com

Comissió d’Igualtat i diversitat: Carmen Platero
gaiaenigualtat@gmail.com

Grup de treball de Biblioteca: afa.bibliotecagaia@gmail.com

Comissió d’extraescolars, acollida i casals

A través d’aquesta comissió gestionem les activitats de tarda que s’ofereixen a l’escola Gaia. Fem tant la recerca de les activitats que volem oferir com la gestió del funcionament del dia a dia de les mateixes. La preinscripció es fa al juny, via telemàtica.

A més, analitzem les possibles incidències o propostes de millora del servei de monitoratge dels nostres infants en l’espai d’acollides del matí i la tarda.

També ens ocupem de la gestió dels casals de Nadal, Setmana Santa i Estiu que oferim a totes les famílies de l’escola.

Podeu consultar l’oferta actual d’activitats extraescolars, horaris, preus i responsables, el procés de preinscripció a les extraescolars i la normativa dels serveis d’acollides del matí i la tarda, juntament amb el servei de l’espai migdia aquí.

Vocal: Alexandra Grundrich
Email: afa.comissioextraescolars@gmail.com

Comissió d’espai menjador

A través d’aquesta comissió fem el seguiment del menú diari que s’ofereix a l’escola, valorant aquells aspectes que es puguin millorar tant a nivell nutricional com de qualitat dels aliments. A més, analitzem les possibles incidències o propostes de millora del servei de monitoratge dels nostres infants en l’espai del migdia.

Podeu consultar la normativa del servei de l’espai migdia, juntament amb els serveis d’acollida del matí i la tarda aquí.

Vocales: Patrícia Bergadà | Bruno Dagna
Email: afa.comissioespaimenjador@gmail.com

Comissió de comunicació i participació

La missió d’aquesta comissió és comunicar sobre activitats, actuacions i iniciatives de l’AFA, de l’escola i de l’exterior quan creiem necessàries i/o interessants, i mantenir una comunicació fluida i permanent entre les famílies de l’AFA, entre aquestes i l’equip directiu de l’escola, i també amb la resta de famílies de l’escola. Per a fer-ho, utilitzem diferents canals de comunicació: la pàgina web, el blog, el butlletí, el calendari d’activitats, i el canal de whatsapp que és obert a totes les famílies de l’escola que ho vulguin. Pots consultar tots els nostres canals de comunicació aquí.

A més, volem aconseguir que les opinions del màxim de famílies possible estiguin representades en els debats i la presa de decisions, tant sobre els assumptes de l’AFA com la seva aplicació en benefici dels infants de l’escola.

Vocales: Anna Palencia | Yago Partal
Email: afa.comissiocomunicacio@gmail.com

Comissió d’espais, infraestructures i obres

Des d’aquesta comissió vetllem pel bon estat de les infraestructures escolars i la millora dels espais interiors i sobretot exteriors. Aquesta és una comissió mixta formada per famílies i mestres que hi col·laboren. Treballem per una escola amb més espais verds, més espais de joc i relació per als nostres infants. I també perquè en un futur tinguem un espai definitiu per a la nostra escola.

Vocal: Azahara Gil
Email: afa.comissioespais@gmail.com

Comissió d’activitats lúdiques

Ens encarreguem de l’organització i posada en marxa d’esdeveniments festius fora de l’àmbit estrictament escolar, com la festa del solstici d’hivern, carnastoltes, Sant Jordi i final de curs, i també amenitza les jornades de manetes i de portes obertes.

Vocales: Laura Triquell | José Ignacio Gatti
Email: afa.comissiofestes@gmail.com