Comissions

Comissions

Les comissions són grups de treball centrats en un tema. Solen ser mixtes, és a dir, estan integrades per membres de l’AFA i de l’equip pedagògic. Cada comissió té un o una vocal que coordina la comissió i fa d’enllaç entre aquesta i la junta de l’AFA.

Cada membre de l’AFA pot sol·licitar pertànyer a una comissió, posant-se en contacte amb el seu vocal o directament amb la junta de l’AFA (afa.escolagaia@gmail.com).

Animem a totes les famílies a participar en les diferents comissions o a proposar nous temes de treball. Sempre hi haurà alguna cosa que en la que ens sentim còmodes i puguem aportar. L’important és fer-ho entre tots.

Grups de treball

Els grups de treball són equips enfocats a desenvolupar un projecte específic o iniciatives dins l’àmbit d’interès de les famílies i de l’escola. Compten amb el suport de membres de diferents comissions però participen qualsevol membre de l’Escola.

Els grups de treball actius o en procés d’activar-se son:

Comissió d’activitats de tarda, acollida i casals

A través d’aquesta comissió gestionem les activitats de tarda que s’ofereixen a l’escola Gaia. Fem tant la recerca de les activitats que volem oferir com la gestió del funcionament del dia dia de les mateixes.

A més, analitzem les possibles incidències o propostes de millora del servei de monitoratge dels nostres fills en l’espai d’acollides del matí i la tarda.

També ens ocupem de la gestió dels casals de Nadal, Setmana Santa i Estiu que oferim a totes les famílies de l’escola.

Vocal: Alexandra Grundrich
Email: afa.comissioextraescolars@gmail.com
Email: afa.comissioespaiacollida@gmail.com

Comissió de comunicació i participació

La missió d’aquesta comissió és comunicar les activitats, actuacions i iniciatives de l’AFA, escola i exterior quan sigui necessari. A més, aconseguir que el màxim de famílies possibles estiguin representades amb les seves opinions en els debats i la presa de decisions, tant sobre els assumptes de l’AFA com la seva aplicació en benefici dels nens de l’escola.

Per això recolzarem sempre canals i formes necessàries per aconseguir una comunicació fluida i permanent entre els membres de l’AFA i entre aquests i l’equip directiu de l’escola. [llegir més]

Vocal: Alba Orgué
Email: afa.comissiocomunicacio@gmail.com

Comissió d’espai menjador

A través d’aquesta comissió fem el seguiment del menú diari que s’ofereix a l’escola, valorant aquells aspectes que puguin millorar tant el nivell nutricional com la qualitat dels aliments. A més, analitzem les possibles incidències o propostes de millora del servei de monitoratge dels nostres fills en l’espai del migdia i a les acollides del matí i la tarda.

Vocal: Jordi Sánchez
Email: afa.comissioespaimenjador@gmail.com

Comissió d’espais, infraestructures i obres

Des de la comissió ESPAIS, INFRAESTRUCTURES I OBRES vetllarem pel bon estat de les infraestructures escolars i la millora dels espais interiors i sobretot exteriors. Aquesta és una comissió mixta formada per famílies i mestres que hi col·laboren. Treballarem per una escola amb més espais verds, més espais de joc i relació per als nostres fills. I també perquè en un futur tinguem un espai definitiu per a la nostra escola.

Vocal: Vacant
Email: afa.comissioespais@gmail.com

Comissió d’activitats lúdiques

Ens encarreguem de l’organització i posada en marxa d’events festius fora de l’àmbit estrictament escolar.

Vocal: Laura
Email: afa.comissiofestes@gmail.com